Forældresamtaler

 

I Tjørnehuset indkalder vi til forældresamtaler, når vi vurderer, at det er relevant for jeres barns trivsel eller udvikling.

Hvis der er noget, du/I er interesseret i at drøfte med os, er du/I velkommen til sige til.

Nogle ting kan vi bare drøfte, når du afleverer eller henter dit barn. Andre ting vil vi nogle gange vurdere, at vi gerne vil indkalde dig/jer til en samtale, hvor vi har ro til at snakke med jer.