Hverdagen

 

I Tjørnehuset er vi på tværs i huset, når det giver mening.

Det vil sige først og sidst på dagen, hvor der er færrest børn og voksne.

Vi er også fælles, når vi holder arrangementer på tværs: bl.a. fastelavnsfest, Børnekulturprojekter og julefrokost.

Ellers er vi delt i grupper, for at tilgodese børnenes behov.

Læs mere under punktet: En dag i børnehaven og vuggestuen.

OBS: I disse tider med corona, følger vi de retningslinjer, vi løbende får ! Det vil bl.a. sige, at vi ikke holder store fælles arrangementer, heller ikke med forældre.